Krom, paslanmaz çelik, ferrokrom, krom kimyasalları, döküm kumu ve refrakter malzemeler gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan önemli bir metaldir. Krom cevheri, kromit mineralinden elde edilir. Kromit, demir, magnezyum ve krom elementlerini içeren bir oksittir. Kromit, genellikle ultrabazik kayalarda, özellikle ofiyolitlerde bulunur. Ofiyolitler, okyanus kabuğunun ve üst mantonun parçalarıdır. Türkiye, ofiyolit kuşakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu nedenle, Türkiye’de çok sayıda kromit yatağı bulunmaktadır.

  • Krom madeni nedir ve nerelerde kullanılır?
  • Krom madeni en çok hangi ülkede bulunur ve rezervi nerededir?
  • Türkiye’de en çok krom nerede bulunur ve fabrikaları nerelerdedir?

Türkiye’de Krom Üretimi

Türkiye, dünyanın en büyük krom üreticilerinden biridir. Türkiye’nin krom rezervi, 2019 yılı itibariyle 25 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’nin krom üretimi, 2019 yılında 10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, krom üretiminde Güney Afrika, Kazakistan ve Hindistan’ın ardından dünya dördüncüsüdür. Türkiye’nin krom üretiminin % 80’i, Elazığ, Antalya, Eskişehir, Bursa, Denizli, Muğla ve Kayseri illerinde yer almaktadır.

Türkiye’de krom üretimi, genellikle açık ocak madenciliği yöntemiyle yapılır. Krom cevheri, kırma, eleme, zenginleştirme ve kurutma işlemlerinden sonra parça veya konsantre olarak satışa hazır hale getirilir. Türkiye, krom cevherinin büyük bir kısmını ihraç etmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin krom cevheri ihracatı, 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihracat pazarları Çin, Rusya, Hindistan, Hollanda ve İtalya’dır.

Türkiye, aynı zamanda krom cevherini işleyerek ferrokrom üretimi de yapmaktadır. Ferrokrom, krom ve demir alaşımıdır. Paslanmaz çelik üretiminde ana hammaddedir. Türkiye’nin ferrokrom üretimi, 2019 yılında 1,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, ferrokrom üretiminde dünya altıncısıdır. Türkiye’nin ferrokrom üretiminin % 90’ı, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illerinde yer almaktadır. Türkiye, ferrokromun büyük bir kısmını da ihraç etmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin ferrokrom ihracatı, 1,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihracat pazarları Çin, Almanya, ABD, İtalya ve İspanya’dır.

Dünyada Krom Üretimi

Dünyada krom rezervi, 2019 yılı itibariyle 570 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Dünyanın krom rezervinin % 80’i, Güney Afrika, Kazakistan, Türkiye ve Hindistan’da yoğunlaşmıştır. Dünyanın krom üretimi, 2019 yılında 44 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın krom üretiminin % 54’ü, Güney Afrika tarafından sağlanmıştır. Diğer büyük üreticiler Kazakistan, Türkiye, Hindistan, Finlandiya, Arnavutluk, İran, Umman ve Pakistan’dır.

Dünyada krom cevheri ticareti, 2019 yılında 18,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihracatçı ülkeler Güney Afrika, Türkiye, Kazakistan, Arnavutluk ve Umman’dır. Başlıca ithalatçı ülke ise Çin’dir. Çin, krom cevheri ithalatının % 83’ünü karşılamaktadır. Diğer önemli ithalatçılar Rusya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’dir.

Dünyada ferrokrom üretimi, 2019 yılında 13,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyanın ferrokrom üretiminin % 54’ü, Çin tarafından sağlanmıştır. Diğer büyük üreticiler Güney Afrika, Kazakistan, Hindistan, Türkiye, Rusya ve Finlandiya’dır. Dünyada ferrokrom ticareti, 2019 yılında 8,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Başlıca ihracatçı ülkeler Güney Afrika, Kazakistan, Hindistan, Türkiye ve Rusya’dır. Başlıca ithalatçı ülke ise Çin’dir. Çin, ferrokrom ithalatının % 64’ünü karşılamaktadır. Diğer önemli ithalatçılar ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore’dir.

Sonuç

Krom, dünya çapında önemli bir metaldir. Krom cevheri ve ferrokrom üretimi, Türkiye için de stratejik bir sektördür. Türkiye, krom rezervi ve üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye, krom cevheri ve ferrokrom ihracatında da önemli bir paya sahiptir. Türkiye, krom sektöründe rekabet gücünü korumak ve artırmak için, krom yataklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi, krom cevherinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, krom-ferrokrom-paslanmaz çelik zincirinin tamamlanması, teknolojik yeniliklere ve kalite standartlarına uyum sağlanması, pazar çeşitlendirilmesi ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi gibi konularda çalışmalar yapmalıdır.