Paslanmaz çelik, demir, krom, nikel ve diğer elementlerin belli oranlarda birleştirilip eritilmesi ile elde edilen ve çeşitli kimyasal, ısıl ve mekanik işlemler uygulanarak üretilen bir çelik alaşımıdır.

Hammadde veya Hurda Malzemenin Toplanması

Paslanmaz çelik üretiminde en büyük ham madde kaynağı paslanmaz çelik hurdalarıdır. Paslanmaz çelik yeniden kullanılabilir bir malzeme olduğu için üretimde defalarca değerlendirilir. Hurdalar, farklı yerlerden toplanarak üretici firmanın depo alanında bekletilir.

Metal Malzemelerin Paslanmaz Çeliğe Ergitilmesi

Toplanan hurdalar, elektrik ark ocağına aktarılır ve yüksek sıcaklıkta ergitilir. Ergitme esnasında metalin üzerine azot gazı verilir ve hava ile teması engellenir. Ergitilen metale, paslanmaz çeliğin cinsine ve kalitesine göre krom, nikel, molibden, karbon, silikon, mangan, kükürt, azot gibi alaşım elementleri katılır. Bu elementler, paslanmaz çeliğin kimyasal yapısını, mekanik niteliklerini ve korozyon dayanımını belirler.

Paslanmaz Çeliğin Hammadde Akıtılması

Ergitilen metal alaşım, ocaktan çıkarılarak büyük bir taşıyıcı kaba akıtılır. Bu kab, vinç aracılığıyla sürekli akıtım cihazına taşınır. Sürekli akıtım cihazı, erimiş metali kesiksiz olarak akıtır ve soğutur. Böylece, metal karışım olarak birbirine karıştırılan homojen karışım, formül edilmiş belli bir yüzdelik ile hammadde olarak kullanıma hazır olması için paslanmaz çelik kütükler, bloklar veya plakalar şeklinde elde edilir.

Sıcak Haddeleme / Isıl İşlem / Çelik Biçimlendirme

Elde edilen kütük, blok veya plaka, istenilen kesit alanına göre biçimlendirilmek üzere ısıl işleme alınır. Isıl işlem, metalin sıcaklığını, kristal yapısını ve mikroyapısını değiştirir. Isıl işlem sonrası, metal, haddeleme, çekme, bükme, kesme, delme, kaynaklama gibi mekanik işlemlerle istenilen biçime sokulur. Bu işlemler, paslanmaz çeliğin boyutlarını, yüzey kalitesini ve sağlamlığını etkiler.

Paslanmaz Çeliğin Yüzey İşlemleri Son Aşama

Biçimlendirilen metal, son olarak yüzey işlemlerine maruz bırakılır. Yüzey işlemleri, paslanmaz çeliğin parlaklığını, pürüzlülüğünü, temizliğini ve görünümünü geliştirir. Yüzey işlemleri arasında cilalama, taşlama, fırçalama, elektroliz, kaplama, boyama gibi yöntemler vardır. Yüzey işlemleri sonrası, metal, kalite kontrolüne gönderilir ve uygunluğu test edilir. Test edilen metal, paketlenir ve sevk edilmek üzere depolanır.